YKB grundutbildning

Avsikten med de nya kraven på grundläggande utbildning och fortbildning är att göra det lättare att rekrytera förare i framtiden.

YKB utbildningarna ger kompetens som leder till att föraryrket moderniseras och att yrkets status höjs. Det långsiktiga målet med lagen är att säkerställa att förare som kör persontransporter och godstransporter har de kunskaper som krävs för att få utöva yrket. Samhällsutvecklingen med nya krav och nya bestämmelser gör att förutsättningarna för yrket ständigt förändras. Vi erbjuder utbildning på

  • YKB, 140h förkortad grundkurs för dig som fyllt 21år