Avgifter till Trafikverket

Kunskapsprov

Kunskapsprov dagtid, alla behörigheter

325:-

Kunskapsprov, efter kl. 18:00 och helgdagar

400:-

Körprov

Körprov för behörighet B, B96, C1, C, D1 och D, dagtid

800:-

Körprov, efter kl. 18:00 och helg

Behörighet B, B96, C1, C, D1 och D
1 040:-

Lån av Trafikverkets bil vid körprov för behörighet B

500:-

Körprov för övriga behörigheter, dagtid

A1, A2, A, B+B96, BE, C1E, CE, D1E och DE
1 650:-

Körprov för övriga behörigheter, efter kl. 18:00 och helg

A1, A2, A, B+B96, BE, C1E, CE, D1E och DE
2 145:-

Övriga avgifter

Fotografering inför prov och vid körkortsförnyelse

125:-

Tillverkning av körkort

280:-