Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren är till för att undvika missförstånd och vi vill gärna uppmärksamma dig på regler för betalning och avbokningar. Reglerna innebär att du i likhet med alla andra är införstådd med våra villkor på trafikskolan.

 

§1 Acceptera avtalsvillkor

Genom att skriva in dig på M Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

§3 Dina personuppgifter

Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Dina personuppgifter skyddas av GDPR. Vilka uppgifter vi samlar och hanterar kan du läsa i vår integritetspolicy. Dina uppgifter raderas delvis när vi arkiverar dig och delvis enligt regler från skattemyndigheten samt Transportstyrelsen. Eventuella syntester sparas inte i våra system.
Du har tillgång till de uppgifter vi lagrat i elevcentralen. Se under "mer" fliken GDPR i elevcentralen. Här kan du även exportera dina uppgifter. All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona.
Var noga med att alltid informera oss/uppdatera ditt konto om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.
Du kan själv ändra dina personuppgifter på elevcentralen.

§5 Priser och Betalning

Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.
För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra paket krävs förskottsbetalning samt att hela paketet nyttjas. Priserna i ett paket gäller under den tid som angivits i paketet och berörs då ej av eventuella prisändringar. 2 år från inbetalningsdatum förfaller ej utnyttjat beloppet.

Om du inte nyttjar hela ditt paket så betalar vi tillbaka kvarstående belopp minus paketrabatten och 10% i administrativa kostnader.

Det är kundens ansvar att hålla reda på hur många lektioner som genomförts, kontrollera sitt saldo. Presentkort har en giltighetstid på 1 år.

Vi tar emot betalningar via bankkort, delbetalning genom Svea Ekonomi, eller i e-handeln.

Vill du dela upp din betalning utan ränta, ta kontakt med oss på kontoret så hjälper vi dig med en ansökan till Svea Ekonomi.

§6 Fakturering

M Trafikskola AB tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress, som kunden uppgett vid inskrivningen. Administrationskostnad, 50 kr per faktura.
Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. Felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 10 dagar. Vi använder oss av Billecta fakturaservice.

§7 Avbokningsregler

Avbeställ lektionen senast kl.13.00 vardagen före för att slippa debitering. Vid lektion på en måndag ska avbokningen ske senast 13.00 fredagen innan. Endast tel. Eller inne på kontoret.  Alla lektioner betalas i samband med körning, om inget annat är uppgjort.

Vid sjukdom där läkarintyg kan uppvisas får ny tid bokas utan kostnad. Vid sen avbokning eller utebliven tid har trafikskolan rätt att ta ut fullt pris.

§10 Bokning av körprov

Om M Trafikskola ska boka/behålla bokad provtid för dig hos Trafikverket skall du vara klar och godkänd både teoretiskt och praktiskt i elevcentralen senast 3 vardagar innan bokat teoriprov. Annars bokas proven fram eller avbokas.

§11 Alkokontroll

Du som kund gör utandningsprov vid varje utbildningstillfälle. Vid ej godkänt utandningsprov eller nekande genomförs ej körlektionen, men kunden debiteras fullt pris.

§12 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.
M Trafikskola polisanmäler alla brott och förbehåller sig rätten att stänga av personliga konton.

§13 Friskrivning från ansvar

M Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§14 Ändring av dessa Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen.
Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

§15 Vid eventuell tvist

M Trafikskola AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända dig till Tommey Nilsson på M Trafikskola AB. I annat fall skall du som kund vända dig till STR: Reklamationsnämnd (www.str.se)