Taxiförarlegitimation

För att få taxiförarlegitimationen måste du göra ett godkänt kunskapsprov på något av Trafikverkets förarprovskontor. Provet består av tre delprov och testar dina kunskaper i kartläsning, säkerhet och beteende samt gällande lagar och regler. Du måste också göra ett godkänt körprov. För att få ta taxilegitimation krävs det:

 • Ha fyllt 21 år,
 • Haft minst två år körkort med behörigheten B eller har körkort med behörigheten D
 • Uppfylla de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter
 • Bedöms vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik ifråga om yrkeskompetens och laglydnad
 • Har avlagt godkänt körprov för taxiförarlegitimation.

Guide till ditt körkort

1. Studera teori

Du arbetar självständigt med ditt studiematerial och med hjälp av våra datorer i vår lokal.

2. Kunskapsprov

Teoriproven gör man på Trafikverket, proven består av tre delprov. Du kan välja att göra alla på samma dag eller att dela upp dem. Kunskapsprovet består av tre delprov:

 1. Kartläsning
 2. Säkerhet och beteende
 3. Lagstiftning

Samtliga delprov för taxiförarlegitimation måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet.

3. Körlektioner

Körlektionerna består av i stort fyra huvudmoment så som berättande säkerhetskontroll, passagerares säkerhet, körning på landsväg och i gatutrafik samt sinnesnärvaro och omdömesförmåga.

4. Körprov

På körprovet ska du visa att du kan tillämpa de kunskaperna i praktiken. Du ska visa att du kan ge passagerarna en effektiv, bekväm och säker resa. Du ska kunna hitta till passagerarens resmål med hjälp av karta eller teknisk utrustning (GPS). Körprovet gör man på Trafikverket. Utbildar du dig hos oss bokar vi in detta till dig i vår bil. För att få göra körprovet krävs ett godkänt teoriprov.

Körprovets innehåll

 • Fordonskontroll
 • Passagerares säkerhet
 • Körning i landsvägs- och gatutrafik

Observera att:

 • De tre delproven måste vara godkända inom 6 månader från det först godkända delprovet.
 • Du måste skicka din ansökan om taxiförarlegitimation senast 3 år efter det sist godkända delprovet och senast 1 år efter det att körprovet blev godkänt.
 • Om du varit bosatt i Sverige i mindre än fem år krävs det även ett du bifogar ett utdrag, motsvarande polisregisterutdrag, från utländsk myndighet. Om du har frågor om detta ska du kontakta Transportstyrelsen.